Hva er RTP – Real Time Transport Protocol?

RTP er en forkortelse for Real Time Transport Protocol, som er et standard pakkeformat for levering av audio- og videopakker over Internett. Definisjonen finnes i RFC 1889. Den ble utviklet av Audio/Video Transport Working Group og ble først lansert i 1996.

RTP-RTCP-diag

RTP og RTCP er tett linket sammen – RTP leverer den faktiske datastrømmen og RTCP brukes til tilbakemeldinger om kvaliteten på tjenesten.

Lenker:
RFC 1889
Hva er RTCP?