Hva er RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP står for Real Time Transport Protocol og er definert i RFC 3550. RTCP fungerer hånd i hånd med RTP.

RTP-RTCP-diag

RTP utfører den faktiske leveringen av data, mens RTCP brukes til å kontrollere pakkene til deltakerne i en telefonsamtale. Den primære funksjonen til RTP er å gi tilbakemelding om kvaliteten på tjenesten.

Lenker:
RFC 3550
Hva er RTP?